HOTLINE 092-291-5596

ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปี โดย บริษัท เอเชีย พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด มีทีมงานงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ แบบครบวงจร เราคือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจไฟฟ้าประจําปี กรมโรงงาน ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ตรวจระบบไฟฟ้าโรงงาน รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ งานระบบรางจ่ายไฟ งานระบบป้องกันไฟไหม้ รับผลิตและจำหน่ายตู้ MDB พร้อมให้เช่าและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ราคาไม่แพง ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยสุดแม่นยำ มีความปลอดภัยสร้างความประทับใจทุกครั้งที่ได้รับบริการ

Our Service

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
Installation Transformer
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาตามกฏหมาย
Test Electrical System according to the Law
รับตรวจสอบระบบไฟฟ้า
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ตรวจไฟฟ้าประจำปี ทั้ง ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าอาคาร

ตรวจระบบไฟฟ้า คือ?

ตรวจระบบไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการจัดการจัดแจงความปลอดภัยในโรงงานซึ่งการตรวจระบบกระแสไฟฟ้านั้นเป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคกระแสไฟฟ้า หรือ ข้าราชการของข้างวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟฟ้าในโรงงาน พุทธศักราช 2550 รวมทั้งโดยชอบด้วยกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวงระบุมาตรฐานสำหรับในการบริหาร จัดแจง รวมทั้งทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย แล้วก็สิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า พุทธศักราช 2558โดยปกติงานตรวจดูและก็ซ่อมแซมระบบกระแสไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของระบบการผลิต เพื่อระบบกระแสไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ช้านาน แล้วก็มีความเชื่อถือได้ งานทะนุบำรุงระบบกระแสไฟฟ้าที่ดีเป็นการบำรุงรักษาเชิงคุ้มครอง สิ่งจำเป็นของการบำรุงรักษาเชิงคุ้มครองปกป้องเป็นการตรวจตราภาวะเพื่อทราบดีว่าระบบหรือเครื่องใช้ไม้สอยมีร่องรอยการเสื่อมสลายไหม มีภาวะที่อยากการบำรุงรักษาหรือเปล่า สำหรับเพื่อการสำรวจสามารถทำเป็น 2 แบบ เป็นการสำรวจด้วยสายตา (Visual Inspection) และก็การพิจารณาด้วยอุปกรณ์ที่สำหรับใช้ในการวัด ซึ่งอยากวิชาความรู้สำหรับเพื่อการใช้อุปกรณ์ที่สำหรับใช้ในการวัดและก็การวิเคราะห์ด้วย

เพราะเหตุใดควรจะมีการPM ระบบไฟฟ้า

หรือการสำรวจระบบกระแสไฟฟ้ารายปี พวกเราไปรู้คำตอบประเด็นนี้จากเนื้อหานี้ได้เลย
อาศัย อำนาจตามความลับมาตรา 6 รวมทั้งมาตรา 8 (3) (4) (6) (7) แล้วก็ (8) ที่ พ.ร.บ.โรงงาน พุทธศักราช 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

“ระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงาน” แปลว่า

(1) สายไฟฟ้า การเดินสายกระแสไฟฟ้า เครื่องยนต์กลไกกระแสไฟฟ้า การตำหนิดตั้งเครื่องจักรกระแสไฟฟ้า สวิตช์กระแสไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

(2) เครื่องจักร เครื่องมือ สิ่งที่ประยุกต์ใช้ในโรงงาน หรือองค์ประกอบต่างๆของระบบกระแสไฟฟ้า ที่อาจมีกระแสไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า หรือไฟฟ้าสถิตย์

(3) ระบบสายดิน (earthing system) ระบบสายต่อฝาก (bonding system) หรือระบบสายปกป้อง เนื้อโลหะสึกหรอ (electrochemical corrosive system )

(4) ระบบกระแสไฟฟ้าอื่นที่รัฐมนตรีระบุโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“การพิจารณาระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงาน” แสดงว่า การพิจารณา การทดลอง การตรวจทดลอง การเล่าเรียนหรือค้นคว้า การวิเคราะห์ การหาข้อมูลหรือสถิติต่างๆเพื่อเป็นหลักกฏเกณฑ์หรือมีประโยชน์ ประกอบกิจการใคร่ครวญด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการสร้าง การส่งหรือเพื่อส่ง การจ่ายหรือเพื่อจ่าย การใช้ หรือการซ่อมแซมระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงาน

“การใช้แรงงานระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงาน” แปลว่า การนำมาใช้ การเฝ้าตรวจ การดูแล การปรับแต่ง ระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงาน แล้วก็ให้หมายความรวมทั้งการต่อว่าดตั้ง การซ่อมแซม การปรับแก้ หรือการเสริม ระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงานด้วย

“แบบแปลน” แปลว่า แบบที่ใช้เพื่อผลดีสำหรับในการสร้าง จัดตั้ง ปรับเปลี่ยน รื้อถอน เปลี่ยนที่ ใช้ หรือแปลงการใช้ระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงาน โดยแสดงเป็นแผนภาพเส้นโดดเดี่ยว (single line diagram) ที่มีเนื้อหาตำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ตู้สวิตช์ประธาน (main distribution board) ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้ากำลังย่อย แล้วก็ขนาดสายไฟฟ้าของวงจรอย่างแจ่มแจ้งพอที่จะใช้ในลัษณะของการปฏิบัติงานได้ ตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

“ผู้ประกอบธุรกิจโรงงาน” มีความหมายว่า ผู้ประกอบธุรกิจโรงงานทุกชนิดรวมทั้งทุกจำพวก หรือประเภทของโรงงานที่กำหนดไว้ในบัญชีด้านหลังกฎกระทรวง (พุทธศักราช 2535) ออกตามความลับพ.ร.บ. โรงงาน พุทธศักราช 2535 นอกจากกฎกระทรวงนี้จะกำหนดเป็นอันอื่น

“วิศวกร” แสดงว่า บุคคลปกติหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับเอกสารสิทธิ์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสาขากระแสไฟฟ้าโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงวิศวกร

ข้อ 2 ผู้ประกอบการโรงงานชนิดลำดับที่สองและก็ผู้ประกอบธุรกิจโรงงานพวกลำดับที่สาม ควรจะมีแบบแปลนที่แสดงการต่อว่าดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงานในความจริง (as-built drawing) รวมทั้งรายการ ประกอบแบบแปลน โดยในแบบแปลนนั้นควรจะมีคำยืนยันของวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีระบุ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ใน ในกรณีที่ระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงานมีการปรับแก้ ปรับปรุง เสริมเติม หรือเปลี่ยนให้ไม่ถูกไปจาก แบบแปลนตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไขแบบแปลนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ให้ถูก ตลอดระยะเวลา โดยในแบบแปลนนั้นควรมีคำยืนยันของวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีระบุโดย ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 ผู้ประกอบธุรกิจโรงงานจะต้องใช้อุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆของระบบกระแสไฟฟ้า ในโรงงานที่มีลักษณะแล้วก็คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมตาม ข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐาน สินค้าอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นเป็นที่ยอมรับกัน โดยมีคำยืนยันของวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี ระบุโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 4 การใช้แรงงานระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงาน ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องจัดการให้เป็นไป ตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกัน หรือตามหลักมาตรฐาน กรรมวิธีการ และก็ข้อตกลงที่รัฐมนตรีระบุ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 5 ผู้ประกอบการโรงงานจำต้องจัดให้มีการสำรวจระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงานรวมทั้งรับประกัน ความปลอดภัยของระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงานบ่อยๆทุกปี โดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีระบุ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการพิจารณาและก็ยืนยันดังที่กล่าวผ่านมาแล้วจะต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน

การจัดให้มีเอกสารตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรรมวิธีการ แล้วก็ข้อแม้ที่รัฐมนตรีระบุ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องที่มีเหตุอันควรจะ รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุหลักเกณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีวิเคราะห์ระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงานรวมทั้งรับประกันความปลอดภัยของระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงานตามวรรคหนึ่งก็ได้ การตรวจดูระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงานรวมทั้งยืนยันความปลอดภัยของระบบกระแสไฟฟ้าในโรงงาน ที่จัดอยู่ในจำพวกตึกที่จำเป็นต้องจัดให้มีคนตรวจสอบโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตึกให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการนั้นแล้วก็ให้จัดว่าผู้ประกอบการโรงงานที่ได้จัดให้มี คนตรวจสอบนั้นได้จัดการตามวรรคหนึ่งแล้ว

ข้อ 6 ผู้ประกอบการโรงงานตามจำพวกหรือประเภทของโรงงานในบัญชีด้านหลังกฎกระทรวงนี้ จะต้องจัดให้มีพนักงานประจำโรงงาน

คุณลักษณะ ปริมาณแล้วก็หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน รวมถึงการส่งรายนามเจ้าหน้าที่ ประจำโรงงานให้แก่กรอ.ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางการ แล้วก็ข้อแม้ที่รัฐมนตรี ระบุโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เจ้าหน้าที่ประจำโรงงานตามวรรคหนึ่งให้หมายคือคนงานและก็วิศวกรที่เกี่ยวกับระบบกระแสไฟฟ้า ในโรงงาน

ข้อ7 ผู้ประกอบธุรกิจโรงงานจำต้องจัดเก็บและก็รักษาแบบแปลนตามข้อ 2 และก็เอกสาร ตามข้อ 5 หรือเอกสารใดตามกฎกระทรวงนี้ไว้เป็นเอกสารประจำโรงงาน เพื่อคุณประโยชน์สำหรับเพื่อการวิเคราะห์ของบุคลากรข้าราชการ

ข้อ 8 ด้านในสามปีนับแต่ว่าวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ไม่ให้นำความลับข้อ 2 มาใช้บังคับ กับโรงงานที่ได้รับใบรับแจ้งหรือใบอนุมัติประกอบกิจการโรงงานก่อนวันที่กฎ กระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ ไว้ในวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2550

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุสาหกรรม

 

บริษัทตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษา

ดำเนินการตรวจสอบจุดต่อต่างๆของระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ อาทิเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เซอร์กิตเบรคเกอร์ ชุดคาปาซิเตอร์ มอเตอร์ ฯลฯ

ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างกันออกไปตามความเหมาะสม

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ

ติดตั้งอุปกรณ์ (เสาคอนกรีตขนาดต่างๆ เช่น เสาคอนกรีต 8 เมตร 12 เมตร หรือ 22 เมตร

ระบบรางจ่ายไฟ

Busduct นอกจากจะเป็นการออกแบบเพื่อติดตั้งใช้งานสำหรับอาคารสูงเท่านั้น หากทั้งยังมีการนำมาใช้เป็นทางเดินไฟฟ้าสำหรับส่งจ่ายระบบไฟฟ้าภายใน

Our Clients

Home | About us | Service | Reference | Contact us
บริษัท เอเชีย พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
23/62 หมู่ 1 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205557023885
Office : 090-292-9826 / 038-441-055
Fax : 038-441-188
คุณประวิทย์ : 092-291-5596 / 062-982-9789